Homeopatie

Homeopatie je jednou z alternativních metod léčby s celostním přístupem, který postihuje fyzické, psychické i emocionální symptomy. Funguje na principu "podobné se léčí podobným" a využívá různé látky a substance z přírody v potencovaném, tedy ředěném stavu. O homeopatii se říká, že je to věda a umění současně.

Cílem správného předepsání je odstranit příčinu potíží v těle, nepotlačovat je. Homeopatie je metoda jemná, přesto hluboce působící. Důležitý je individuální přístup při hledání vhodného homeopatika. Po podání homeopatika se stimuluje tzv. vitální síla v těle, přirozená schopnost organismu najít rovnováhu a uzdravit se, jinými slovy vede k vyřešení současných i starších nedořešených potíží v těle a k návratu ke stavu zdraví objektivně pozorovatelného i subjektivně vnímatelného.

Homeopatie je vhodná i pro velmi malé děti a starší osoby. Používá se také pro léčení zvířat a rostlin.


Homeopatii lze bez obav kombinovat s jinými léčebnými metodami. Homeopatie může a měla by fungovat po boku a spolu s ostatními léčebnými metodami, včetně klasické medicíny. Případy z praxe ukazují, že někdy je schopná pomoci tam, kde jiné metody a prostředky selhávají. Důležité je rozhodnutí něco dělat, vzít za své zdraví odpovědnost.