Metoda 3in1, systém One Brain

Volby založené na minulých vzpomínkách.

Na naše současné volby mají vliv v minulosti prožitá traumata i radosti. Naše budoucnost samozřejmě závisí na dnešních volbách. Jestliže dokážeme oblokovat bývalá traumata a posílit radost, připravíme si nynější volbou budoucnost podle svých představ.

Gordon Stokes a Daniel Whiteside, zakladatelé kineziologie


Kineziologická metoda Three In One Concepts, systém One Brain (metoda 3v1, systém Jednotného mozku) představuje jeden z celostních alternativních přístupů, jak se vyrovnat se stresem, stresovými situacemi a traumatickými zážitky ze svého života, z minulosti, někdy i jako "dědictví" od předků nebo jak si poradit s některými fyzickými potížemi a onemocněními.

Jedná se o jemnou a nenásilnou metodu, jak uvolnit emocionální stres a bloky, které se v životě projevují třeba jako strachy, pocity nedostatečnosti, pochybnosti o sobě a svých schopnostech a někdy také na úrovni fyzického zdraví v podobě bolesti nebo nemocí, často chronických.

Metoda One Brain je vhodná pro dospělé i děti. Malé děti, se kterými ještě nelze plnohodnotně pracovat, mohou zastoupit jejich rodiče. Může být také velmi užitečná pro děti školou povinné (a nejen ty) všude tam, kde je třeba řešit různé učební potíže, problémy se soustředěním apod.

Pokud si to dovolíme a je pro to vhodná chvíle, může nám pomoci lépe poznat sami sebe, pochopit, proč se nám některé věci dějí nebo dokonce dějí opakovaně. Tohle objevování mi někdy připomíná skládání puzzle, nacházíme zapomenuté kousky sebe sama, které se nám na cestě životem někde zatoulaly.  


Sezení s klientem

Cílem práce s klientem je, aby se v souvislosti s určitou situací nebo tématem zbavil stresu, strachu nebo jiných zatěžujících nežádoucích projevů (včetně projevů fyzických) a tak se mohl znovu spojit se svou silou, energií a odvahou, vnímal, že má VOLBU, mohl znovu převzít odpovědnost za sebe a svá rozhodnutí, využít plně svůj potenciál a dary, svobodně přemýšlet a konat, najít své místo v životě a poněkud vzletně řečeno "plul v proudu života s lehkostí a radostně". 

Jako základní nástroj (avšak zdaleka ne jediný) využívá metoda One Brain svalový test, který umožňuje při práci s klientem obejít obranné mechanizmy, které hájí stutus quo a tím brzdí jakékoliv změny (které jsou, přiznejme si, ohrožující ze své podstaty, i ty k lepšímu). 

V průběhu celého procesu hraje "hlavní roli" klient. Přichází s tématem, které chce řešit a aktivně se podílí na hledání nejlepšího možného řešení. Pro nalezení řešení a dosažení cíle potřebujeme zjistit, co z minulých zkušeností nám brání v jeho naplnění, uvolnit s tím spojený negativní emocionální stres a maximálně posílit vnitřní motivaci a ochotu ke změně, k řešení, k naplnění cíle. K tomu nám během celého procesu pomáhají různá cvičení a techniky, které slouží k vyrovnání a posílení proudění energie v těle.


Příklady, kdy může metoda Three In One Concepts pomoci

  • neuspokojivé osobní nebo pracovní vztahy, partnerské krize, konflikty doma nebo v práci 
  • náročné životní situace (např. ztráta blízké osoby, rozchod) 
  • učební poruchy, nesoustředěnost
  • strachy, úzkosti, fóbie, sklony k melancholii a smutku
  • objevení a posílení svých schopností a možností
  • chronické bolesti
  • spánkové poruchy
  • osobní rozvoj, rovnováha a harmonie