???

14.11.2021

Nemívám potřebu vyjadřovat se k věcem veřejným, k tomu, co se děje. 

Teď mám však nutkavý pocit, že nastal čas zastat se (nejen) sama sebe a vyjádřit svůj údiv nad tím, co se kolem děje. Nepřipadám si ani hloupá, ani dementní, ani nesvéprávná a ani nezodpovědná. Moje rozhodnutí nepodlehnout nátlaku, jednostranné rétorice a argumentaci a strachu je racionální, po zvážení všech výhod a rizik, jak společenských, tak finančních, a dodržuju platná vyhlášená nařízení.

Ve změti všech informací mi tak články, které vyšly v časopise Reflex č. 44, připadají téměř jako zjevení. Objektivní zjevení:-)

Zastávám názor, že rozhodnutí, zda se očkovat, by mělo zůstat rozhodnutím jednotlivce na základě jeho uvážení. Chápu nebo rozumím, proč se lidi nechávají očkovat. Ale stejně tak ctím rozhodnutí těch, kteří se rozhodli opačně.  

PS: Dovolím si na téma strach citovat slova N. D. Walsche: "Veškerá lidská činnost je založena na lásce a strachu. Rozhodnutí týkající se podnikání, politiky, náboženství, vzdělání, sociálních programů, ekonomických cílů, války a míru, obrany a agrese; rozhodnutí hromadit nebo rozdávat, sjednocovat nebo rozdělovat - jakékoliv svobodné rozhodnutí, které učiníte, vychází z jedné ze dvou možných myšlenek: z myšlenky lásky nebo z myšlenky strachu. ... Každá lidská myšlenka je založená na jedné z těchto dvou emocí. V tomto ohledu nemáte na vybranou, protože žádné jiné emoce neexistují. Můžete si však svobodně zvolit jednu z nich."